Notice of Race / Inbjudan

NOR_Hallandsseglingen_2019 att ladda ner som pdf.

Inbjudan

Tävling: Hallandsseglingen 2019

Datum: 2019-06-08

Arrangör: Träslövsläge BS i samarbete med Varbergs SS, Lövstavikens BF och Halmstads SS.

1. Regler

1.1 Tävlingen för SRS-klassen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna. Hallandsseg-lingen ingår i Liros SRS mellan & södra cupen.
Cruising/tur-klassen seglas efter de Internationella Sjövägsreglerna(COLREG). Båtarna i cruising/turklassen för nationsflagga under seglingen.

1.2 Vid möten mellan båtar från SRS-klassen och Cruising-klassen gäller väjnings-reglerna i Internationella Sjövägsreglerna(COLREG).

1.3 Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser:
Kölbåtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal.
Utöver SRS-klassen kommer en Cruising/tur-klass att ordnas med syftet att en-gagera de, som vanligtvis ej brukar delta i kappsegling, men som ändå känner att de vill vara med i den seglingsgemenskap som arrangemang av detta slag erbju-der

1.4 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel.
Detta ska anmälas senast 2019-06-05.

1.5 En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs).
Detta ska anmälas senast 2019-06-05

1.6 Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.

1.7 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser (för närvarande reklam- och
tävlingslicens).

1.8 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra re-klam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.9 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här re-geln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrust-ning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkom-mittén finner lämpligt.

1.10 Ett fåtal båtar kan ev. komma segla med en extra media person alt. sponsor om-bord.

2. Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är anslu-ten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personska-dor som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen. Tävlingsledningen kan ge andra båtar dispens att deltaga, med avvikelser från 1.3, likväl som den kan neka en båt att deltaga oavsett orsak.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 2016-06-04 på tävlingens hemsida
hallandsseglingen.se. Anmälan till regattafesten görs även på dessa sidor.

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter enligt formulär på hemsidan.

3.3 Anmälningsavgiften är SEK200 och betalas vid registrering på tävlingsexpedit-ionen hos Träslövsläges SS.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2019-06-08 kl.0900.

4.2 Om mätbrev krävs ska detta visas upp innan en båt kappseglar.

4.3 Stickprovskontroll av säkerhetsutrustning och båtar med utrustning, kan komma att utföras

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Program
Registrering lördag 8/6 0830-0900
Skepparmöte lördag 8/6 0900
Tid för start, första båt lördag 8/6 1000-1030 anp. för idealtid 1500
Under eftermiddagen, målgång med After-Sail
Mållinjen stänger lördag 8/6 1600
Regattafest m. prisutdelning lördag 8/6 1630

6.2 En kappsegling är planerad.

7. Genomförande

7.1 Tävlingen seglas med jaktstart (omvänd SRS).

7.2 Båtar som ej gått i mål lördag 8/6 kl. 1600 anses ha utgått, Did Not Finish (DNF)

8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs mellan Lilla Middelgrund i väster,
Glommen i söder och Klåback i norr.

9. Banan

9.1 Banan är en distansbana för SRS-klassen ca 15-20M lång. Cruising/tur-klassen seglar en kortare bana. Start och mål i hamninloppet till Träslövsläge. Banläng-den kan komma att justeras beroende på vindförhållandena för målgång 1500. Banan meddelas på skepparmötet.

10. Protester och straff

10.1 Poängstraff enligt KSR 44.3 gäller.

11. Poängberäkning

11.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller.

12. Priser

12.1 I SRS-klassen och Cruising-klassen lottas priser ut bland närvarande vid prisut-delningen vid regattafesten.
Ett vandringspris, ständigt vandrande, utdelas till totalvinnaren

13. Ändringar

13.1 Ändring i Inbjudan kan förekomma fram till sista anmälningsdag. Meddelande om detta kommer finnas på vår hemsida hallandsseglingen.se samt i mail som skickas till deltagarna i tävlingen.

Datum: 2019-04-10

Bilaga till inbjudan.

Deltagande båtar ligger i arrangerande klubbars hamnar fritt en vecka före resp. efter regattan, kontakta hamnansvariga när ni lämnar båten.

Lämna ett svar